شماره مطلب : 8069
زمان انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۳
اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

امضای طومار اعتراض نسبت به بخشنامه دانشگاه آزاد در خصوص عفاف و حجاب

نمازگزاران گنابادی با امضای طوماری خواستار لغو مصوبه اخیر دانشگاه آزاد در خصوص حجاب و عفاف شدند

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

اعتراض نمازگزاران گنابادی در خصوص بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها