ارسال مطالبه مردمی

ار کلیه مخاطبین گرامی  که تمایل دارند مشکلات و مطالبات خود  را با ما در میان گذاشته و پیگیری آن را به شبکه تخصصی پیگیری مطالبات مردمی “گنابادتایمز” واگذارند،در خواست می شود مطلب خود را عنایت به موارد ذیل ارسال نمایند.
طرح مسائل باید چند ویژگی زیر را داشته باشد:
۱ـ مختصر و مفید؛
۲ـ مستند؛
۳ـ بدون بی احترامی یا افترا؛
۴ـ ذکر مشخصات افراد و عنوان سازمان؛
۵ـ مستندات ؛
۶ـ مشخصات فرستنده (که نزد ما محفوظ خواهد ماند)
موارد با شرایط یادشده پس از پیگیری حتی الامکان با پاسخ مسئول مربوطه از طریق بخش مطالبات مردمی منتشر می گردد.

نام شما (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع مطالبه

خلاصه مطالبه

مستندات

جدیدترین ها