شماره مطلب : 4554
زمان انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۲

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در محل قتلگاه روستای باغ آسیا برگزار گردید

به گزارش گنابادتایمز،  سرویس “گالری تصاویر” گنابادتایمز در نظر دارد تمامی مراسمات،فعالیت ها و آداب و رسوم عزاداری روستاها و مناطق داخل شهرگناباد را پوشش تصویری دهد. لذا از کلیه شهروندان و روستاییان گرامی دعوت می شود تصاویر خود را با ذکر مشخصات و توضیحات به آدرس رایانامه گنابادتایمز “info@gonabadtimes.ir” ارسال نمایید.

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا - محرم 1392

آیین شبیه خوانی روز یازدهم محرم در روستای باغ آسیا – محرم 1392

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها